Дорде навън завее люта, безпощадна зима,

И в теб зароди се туй усещане непримиримо,

Че трябва в кухнята чевръсто да разчистиш,

И тъз конзола адска там без избор да наместиш.

Не със сърми и пръжки, а с джойстик в ръката,

Не камина, а картон цигари, димящи в устата,

Туй са декемврийските ни празници от как света светува,

За туй с ваксинка догодина, и мир в сърцата ни ще възцарува.